Nový Zákon

Lukáš 17:11 Slovo na Cestu (SNC)

Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš pomezím Samařska a Galileje.

Přečtěte si kompletní kapitolu Lukáš 17

Pohled Lukáš 17:11 v kontextu