Nový Zákon

Koloským 4:7 Slovo na Cestu (SNC)

Můj drahý přítel Tychikus vám podrobně vylíčí, jak to se mnou vypadá. Věrně mi pomáhá v mé službě Pánu. Od něj budete mít nejpřesnější zprávy.

Přečtěte si kompletní kapitolu Koloským 4

Pohled Koloským 4:7 v kontextu