Nový Zákon

Koloským 4:16 Slovo na Cestu (SNC)

Až tento dopis přečtete, pošlete ho do Laodiceje, ať se s ním seznámí i tam. A vy si zase vyžádejte dopis, který jsem napsal jim.

Přečtěte si kompletní kapitolu Koloským 4

Pohled Koloským 4:16 v kontextu