Nový Zákon

Koloským 4:13 Slovo na Cestu (SNC)

A stejně jako vy mu leží na srdci i křesťané v Laodiceji a Hierapoli.

Přečtěte si kompletní kapitolu Koloským 4

Pohled Koloským 4:13 v kontextu