Nový Zákon

Koloským 4:12 Slovo na Cestu (SNC)

Dále vám posílá pozdrav váš krajan Epafras. Je to vskutku horlivý Kristův služebník a nepřetržitě se za vás modlí, abyste byli ve víře pevní a dovedli rozeznat Boží vůli ve všem, co děláte.

Přečtěte si kompletní kapitolu Koloským 4

Pohled Koloským 4:12 v kontextu