Nový Zákon

Koloským 3:17-25 Slovo na Cestu (SNC)

17. Všechno, co činíte a mluvíte, dělejte tak, jak by to na vašem místě dělal Kristus.

18. Ženy podřizujte se svým mužům, jak se na křesťanky sluší.

19. A vy, muži, své ženy milujte a nejednejte s nimi jako se služkami.

20. Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, tak se to líbí Pánu.

21. A vy, otcové, nebuďte ke svým dětem nespravedliví, aby se vám neodcizily.

22. Vy, podřízení, mějte v úctě své představené. Svoje povinnosti plňte ochotně, ne jenom když jste sledováni.

23. Pracujte opravdově, ne na oko pro lidi, ale jako pro Pána.

24. Vždyť také od něho dostanete konečnou odměnu, podíl na jeho království. Vaším skutečným Pánem je přece Kristus.

25. A konečně – každý kdo se dopouští křivdy, dočká se odplaty, ať je to kdo chce. U Boha nemá nikdo protekci.

Přečtěte si kompletní kapitolu Koloským 3