Nový Zákon

Koloským 2:19 Slovo na Cestu (SNC)

Nedrží se totiž Krista – hlavy, s nímž všichni tvoříme jedno tělo. V něm jsme všichni navzájem spojeni a růst můžeme jen tehdy, bereme-li výživu a sílu z Boha.

Přečtěte si kompletní kapitolu Koloským 2

Pohled Koloským 2:19 v kontextu