Nový Zákon

Koloským 2:18 Slovo na Cestu (SNC)

Nenechte si nic předepisovat od lidí, kteří uctívají anděly a odvolávají se přitom na svá vidění. Nemají nač být domýšliví.

Přečtěte si kompletní kapitolu Koloským 2

Pohled Koloským 2:18 v kontextu