Nový Zákon

Koloským 2:1 Slovo na Cestu (SNC)

Kdybyste věděli, jaké boje svádím v modlitbách za vás a za věřící v Laodiceji i za mnohé jiné, kteří mne ani osobně neznají.

Přečtěte si kompletní kapitolu Koloským 2

Pohled Koloským 2:1 v kontextu