Nový Zákon

Koloským 1:24 Slovo na Cestu (SNC)

Já nyní sice trpím ve vězení, protože jsem vám zvěstoval radostné poselství o Kristu, ale z toho se jenom raduji, neboť se tím podílím na utrpení, které církev musí pro Krista ještě podstoupit.

Přečtěte si kompletní kapitolu Koloským 1

Pohled Koloským 1:24 v kontextu