Nový Zákon

Jan 7:44-45 Slovo na Cestu (SNC)

Chrámová stráž se neodvážila Ježíše zatknout. Vrátili se ke kněžím a farizejům, kteří se na ně obořili: „Kde ho máte? Proč jste ho nepřivedli?“

Přečtěte si kompletní kapitolu Jan 7

Pohled Jan 7:44-45 v kontextu