Nový Zákon

Jan 4:7-8 Slovo na Cestu (SNC)

Jeho učedníci odešli do města nakoupit něco k jídlu. Ježíš si chtěl u studny odpočinout. Sotva usedl, jedna z místních žen přišla pro vodu. „Prosím tě, dej mi napít,“ obrátil se na ni Ježíš.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jan 4

Pohled Jan 4:7-8 v kontextu