Nový Zákon

Jan 3:4 Slovo na Cestu (SNC)

„Znovu se narodit v mém věku?“ podivil se Nikodém. „Cožpak se někdo může vrátit do matčina těla a narodit se podruhé?“

Přečtěte si kompletní kapitolu Jan 3

Pohled Jan 3:4 v kontextu