Nový Zákon

Jan 20:6 Slovo na Cestu (SNC)

Ale tu přiběhl Petr, který vešel dovnitř a kromě plátna nalezl

Přečtěte si kompletní kapitolu Jan 20

Pohled Jan 20:6 v kontextu