Nový Zákon

Jan 19:25 Slovo na Cestu (SNC)

U Ježíšova kříže stála jeho matka, její sestra, Marie Kleofášova a Marie Magdaléna.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jan 19

Pohled Jan 19:25 v kontextu