Nový Zákon

Jan 19:1 Slovo na Cestu (SNC)

Potom dal Pilát Ježíše zbičovat.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jan 19

Pohled Jan 19:1 v kontextu