Nový Zákon

Jan 17:4 Slovo na Cestu (SNC)

Vykonal jsem vše, co jsi mi uložil, a tím jsem dokázal, v čem je tvoje velikost.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jan 17

Pohled Jan 17:4 v kontextu