Nový Zákon

Jan 14:10-11 Slovo na Cestu (SNC)

Nevěříš, že mezi mnou a Otcem je dokonalá jednota? Vždyť všechno, co říkám a dělám, pochází z mého Otce.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jan 14

Pohled Jan 14:10-11 v kontextu