Nový Zákon

Jan 10:31 Slovo na Cestu (SNC)

To Židy tak popudilo, že začali sbírat kameny a chtěli Ježíše zabít.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jan 10

Pohled Jan 10:31 v kontextu