Nový Zákon

Jan 1:43 Slovo na Cestu (SNC)

Příštího dne se Ježíš rozhodl, že půjde do Galileje. Setkal se s Filipem a vyzval ho, aby ho následoval.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jan 1

Pohled Jan 1:43 v kontextu