Nový Zákon

Galatským 6:15 Slovo na Cestu (SNC)

Být obřezán neznamená nic, stejně jako nebýt obřezán. To jediné, na čem záleží, je být „novým stvořením“.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 6

Pohled Galatským 6:15 v kontextu