Nový Zákon

Galatským 6:12 Slovo na Cestu (SNC)

Těm, kteří vám vnucují obřízku, jde jenom o to, aby se vyhnuli šikanování kvůli nepopulárnímu Kristovu kříži.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 6

Pohled Galatským 6:12 v kontextu