Nový Zákon

Galatským 6:1 Slovo na Cestu (SNC)

Bratři, když už se někomu stane, že klopýtne a dopustí se něčeho nesprávného, snažte se vy, kteří jste duchovně na výši, podat mu pomocnou ruku bez vší povýšenosti; nezapomeňte, že zítra se vám může přihodit totéž.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 6

Pohled Galatským 6:1 v kontextu