Nový Zákon

Galatským 5:14-24 Slovo na Cestu (SNC)

14. Vždyť celý zákon se dá shrnout do jediné věty: Měj rád svého bližního jako sám sebe.

15. Jestliže se místo toho jen koušete a žerete, dejte pozor, abyste se navzájem nesežrali.

16. Chci tím říci: Jednejte podle rady Božího Ducha, pak si vás nepodmaní vaše sobecké touhy.

17. Přirozená lidská vůle se vzpírá Božímu Duchu a Boží Duch se nemůže shodnout s naším sobeckým chtěním. Tyto dvě síly svádějí nepřetržitý boj o vládu nad námi a my podléháme buď jedné, nebo druhé z nich.

18. Když se však dáte řídit Božím Duchem, je i podle Božího zákona všechno v pořádku.

19. Kdo se nechává vláčet svými přirozenými sklony, to se snadno pozná: najdete u něj necudnost, pohlavní nevázanost,

20. modlářství, pověrčivost, nenávist, bojovnost, žárlivost, hněvivost, kariérismus, škarohlídství, nadržování,

21. závist, neúctu k životu, opilství, hýření a podobné nectnosti. Už jsem to jednou řekl a opakuji znovu: takoví lidé do Božího království nevstoupí.

22. Kdo však žije podle Božího Ducha, v jeho srdci se rodí láska, radost, pokoj, trpělivost, přívětivost, laskavost, důvěra,

23. pokora a sebeovládání. Takový člověk se nemusí bát žádného zákona.

24. Vždyť ten, kdo náleží Kristu, nechal sám sebe a všechny své vášně a hříšné sklony zemřít s ním na kříži.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 5