Nový Zákon

Galatským 4:9 Slovo na Cestu (SNC)

Ale teď, když jste Boha nalezli, nebo spíše když on nalezl vás, chcete se zase vracet k tomu ubohému, bezcennému náboženství záslužných skutků?

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 4

Pohled Galatským 4:9 v kontextu