Nový Zákon

Galatským 4:6 Slovo na Cestu (SNC)

A protože jsme adoptováni za Boží děti, dal nám Bůh i stejné smýšlení a cítění, jaké měl Kristus, takže smíme stejně jako on nazývat Boha svým Otcem.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 4

Pohled Galatským 4:6 v kontextu