Nový Zákon

Galatským 4:4 Slovo na Cestu (SNC)

Ale když nadešel čas určený Bohem, poslal Bůh svého Syna. Narodil se z ženy a byl podřízen zákonu. Proč?

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 4

Pohled Galatským 4:4 v kontextu