Nový Zákon

Galatským 4:31 Slovo na Cestu (SNC)

Bratři, my nejsme syny otrokyně, my jsme svobodní.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 4

Pohled Galatským 4:31 v kontextu