Nový Zákon

Galatským 4:23-24 Slovo na Cestu (SNC)

Ten prvý, syn otrokyně, se narodil jen proto, že si to muž a žena přáli. Narození druhého bylo navíc darem od Boha a naplněním jeho slibu. Můžeme to použít jako obraz: ty dvě ženy představují dva odlišné vztahy k Bohu.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 4

Pohled Galatským 4:23-24 v kontextu