Nový Zákon

Galatským 4:12 Slovo na Cestu (SNC)

Bratři, vroucně vás prosím, vžijte se trochu do mého postavení, jako jsem se já snažil vcítit do vašeho! Kdysi jsme si přece rozuměli docela dobře.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 4

Pohled Galatským 4:12 v kontextu