Nový Zákon

Galatským 3:21-23 Slovo na Cestu (SNC)

Znamená to snad, že Boží sliby a Boží zákony jsou navzájem v rozporu? Ovšem že nikoliv! Kdyby byl zákon stačil zachránit člověka z moci zla (a podle Písma jsme všichni v jeho područí), nenabízel by Bůh jiné východisko – víru v Ježíše Krista.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 3

Pohled Galatským 3:21-23 v kontextu