Nový Zákon

Galatským 3:17 Slovo na Cestu (SNC)

Chci tím říci toto: Bůh dal Abrahamovi závazný slib. Ten nemohl být zrušen zákonem, který přišel o čtyři sta třicet let později.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 3

Pohled Galatským 3:17 v kontextu