Nový Zákon

Galatským 3:16 Slovo na Cestu (SNC)

Bůh se zavázal slibem Abrahamovi a jeho potomku. Není zde užito množného čísla, a proto nejde o všechny Abrahamovy potomky – celý židovský národ. Řeč je o potomku, a tím je míněn Kristus.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 3

Pohled Galatským 3:16 v kontextu