Nový Zákon

Galatským 3:13 Slovo na Cestu (SNC)

Z této kletby námi nesplněného zákona jsme však vysvobozeni Kristem. On vzal naše přestupky i jejich následky na sebe. Naše prokletí nechal dopadnout na svou hlavu, když umíral na kříži, neboť je napsáno, že „proklet je každý, kdo visí na dřevě“.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 3

Pohled Galatským 3:13 v kontextu