Nový Zákon

Galatským 3:11 Slovo na Cestu (SNC)

Je tedy jasné, že žádné naše zásluhy nám nebeskou bránu neotevřou; ta se otvírá jiným klíčem – vírou. Mluví o tom i prorok Abakuk, když říká: „Jen ten, kdo Bohu důvěřuje, obstojí před ním a bude žít.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 3

Pohled Galatským 3:11 v kontextu