Nový Zákon

Galatským 3:1 Slovo na Cestu (SNC)

Kam jste dali rozum, Galaťané! Kým jste se to dali napálit? Vy, kteří jste měli ukřižovaného Krista takřka přímo před očima!

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 3

Pohled Galatským 3:1 v kontextu