Nový Zákon

Galatským 2:3 Slovo na Cestu (SNC)

dokonce nepožadovali ani na Titovi, který byl Řek, aby se dal po židovsku obřezat.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 2

Pohled Galatským 2:3 v kontextu