Nový Zákon

Galatským 2:21 Slovo na Cestu (SNC)

Nepatřím tedy k těm, jimž je Kristova oběť lhostejná. Kdybychom se před Bohem mohli vykázat naplněním zákona, byl by Kristus zemřel zbytečně!

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 2

Pohled Galatským 2:21 v kontextu