Nový Zákon

Galatským 2:2 Slovo na Cestu (SNC)

Dostal jsem totiž od Boha pokyn, abych všechno, čemu učím v pohanských zemích, předložil ke zvážení čelným osobám v církvi. Vše jsme spolu prohovořili a nikdo neměl námitky,

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 2

Pohled Galatským 2:2 v kontextu