Nový Zákon

Galatským 2:18 Slovo na Cestu (SNC)

Před zákonem jsme všichni propadli, a proto nás žádná zásluha nemůže zachránit. Co kdyby se však naše spoléhání na Krista ukázalo klamné a dodržování mojžíšovských zákonů nepostradatelné? Nebyl by pak Kristus příčinou našeho zavržení? Nechme toho! Sami vidíte, k jak nesmyslným závěrům bychom dospěli.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 2

Pohled Galatským 2:18 v kontextu