Nový Zákon

Galatským 2:16-17 Slovo na Cestu (SNC)

ale přece jako křesťané víme, že před Bohem obstojíme pouze pro víru v Ježíše Krista.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 2

Pohled Galatským 2:16-17 v kontextu