Nový Zákon

Galatským 2:12 Slovo na Cestu (SNC)

Než totiž mezi nás přišli někteří jeruzalémští křesťané, jimž dosud leží na srdci dodržování židovských tradic, jídával klidně s dřívějšími pohany. Potom však, ze strachu před jeruzalémskými, začal se jich stranit.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 2

Pohled Galatským 2:12 v kontextu