Nový Zákon

Filipským 4:1-5 Slovo na Cestu (SNC)

1. Stůjte proto pevně ve spojení s Pánem, moji drazí bratři! Tak velmi po vás toužím, vždyť jste moje radost a má odměna.

2. Euodie a Syntyché, moc vás prosím, smiřte se zase a nehádejte se, jste přece křesťanky!

3. Syzygu, tebe prosím, pomoz jim v tom! Vždyť obě byly mými platnými pomocnicemi při šíření Kristova poselství, spolu s Klementem i ostatními, které Pán zapsal do Knihy života.

4. Radujte se a důvěřujte Pánu, radujte se zas a znovu.

5. Ke všem buďte shovívaví a laskaví! Myslete na brzký Kristův návrat!

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 4