Nový Zákon

Filipským 3:3 Slovo na Cestu (SNC)

Poznávacím znamením Božího dítěte je sloužit Bohu a nechat se jím vést. My jsme Boží děti. Celý svůj život stavíme na Kristu a nespoléháme se na vnější znaky židovství.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 3

Pohled Filipským 3:3 v kontextu