Nový Zákon

Filipským 2:9-25 Slovo na Cestu (SNC)

9. Ale právě proto ho Bůh nade všechno povýšila dal mu takovou slávu,

10-11. aby se před jeho jménem každé stvoření v úctě sklonilo a uznalo, že je Pánem všeho.

12. Moji drazí, dokud jsem byl u vás, vždycky jste dbali mých slov. Tím spíše teď, když mezi vámi být nemohu, úzkostlivě se snažte, abyste získali věčný život.

13. Bůh, jenž ve vás působí, k tomu povzbudí vaši vůli a dá vám sílu proměnit ji v činy.

14. Všechno, co činíte, dělejte bez reptání a pochybností.

15-16. Tím dokážete čistotu svého srdce a mezi zkaženými a převrácenými se osvědčíte jako ryzí Boží děti. Buďte svému okolí světlem. Až se Kristus zase objeví – jak budu šťasten, že jsem se nenamáhal zbytečně.

17. I kdybych měl své poslání zpečetit vlastní krví,

18. raduji se z toho a také vy se můžete radovat se mnou.

19. Věřím, že mi Pán brzo umožní poslat k vám Timotea, abych se potěšil zprávami o vás.

20. Jinak tu nemám nikoho, kdo by měl o vás tak upřímný zájem.

21. Všichni myslí spíš na svůj vlastní prospěch než na zájmy Kristovy.

22. Ale Timotea jste už poznali, když mi ve službě Boží věci pomáhal jako vlastní syn.

23. Jakmile bude o mně rozhodnuto, pošlu ho hned k vám.

24. Mám ale ke Kristu důvěru, že brzo přijdu i já sám.

25. Rozhodl jsem se však poslat k vám zpátky Epafrodita. Jeho služby byly pro mne velmi cenné. V práci i boji mi stál po boku jako bratr.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 2