Nový Zákon

Filipským 2:7 Slovo na Cestu (SNC)

odložil svou slávu a moc,stal se člověkem

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 2

Pohled Filipským 2:7 v kontextu