Nový Zákon

Filipským 2:3-9 Slovo na Cestu (SNC)

3. Ničím jiným mi neuděláte větší radost. Nebuďte laskaví a jednomyslní jen z vypočítavosti, nechtějte sklízet vděčnost a uznání, ale přejte je jiným.

4. Nemyslete jen na sebe a na vlastní blaho, spíš přemýšlejte, jak prospět jiným.

5. Osvojte si smýšlení Ježíše Krista:

6. Ač sám byl Bůh,nedomáhal se božských nároků,

7. odložil svou slávu a moc,stal se člověkem

8. a dokonce přijal úděl otroka.Poslušně šel cestou ponížení až k potupné smrti:popravili ho na kříži jako zločince.

9. Ale právě proto ho Bůh nade všechno povýšila dal mu takovou slávu,

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 2