Nový Zákon

Filipským 2:28 Slovo na Cestu (SNC)

Vypravil jsem ho nazpět co nejrychleji, aby vás osobně uklidnil a zbavil mne tím velké starosti.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 2

Pohled Filipským 2:28 v kontextu