Nový Zákon

Filipským 2:26 Slovo na Cestu (SNC)

Ale teď se mu přece jen silně zastesklo po domově, zvlášť když uslyšel, že jste se dověděli o jeho nemoci.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 2

Pohled Filipským 2:26 v kontextu