Nový Zákon

Filipským 2:20-25 Slovo na Cestu (SNC)

20. Jinak tu nemám nikoho, kdo by měl o vás tak upřímný zájem.

21. Všichni myslí spíš na svůj vlastní prospěch než na zájmy Kristovy.

22. Ale Timotea jste už poznali, když mi ve službě Boží věci pomáhal jako vlastní syn.

23. Jakmile bude o mně rozhodnuto, pošlu ho hned k vám.

24. Mám ale ke Kristu důvěru, že brzo přijdu i já sám.

25. Rozhodl jsem se však poslat k vám zpátky Epafrodita. Jeho služby byly pro mne velmi cenné. V práci i boji mi stál po boku jako bratr.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 2